Chính sách bán hàng 

  1. Khi quý khách truy cập vào trang Website Tukgreen.com. Có nghĩa là đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Những quy định và điều kiện sử dụng, chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang Website mà không cần thông báo trước.
  2. Khách hàng tham gia giao dịch trên trang Website Tukgreen.com. phải là cá nhân hoặc người đại diện cho một đơn vị, tổ chức có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

Điều khoản về đơn hàng và giá

  1. Chúng tôi có quyền từ chối, huỷ đơn hàng của quý khách vì những lý do phát sinh ngoài ý muốn, chúng tôi sẽ thông báo cụ thể với khách hàng nếu có.
  2. Chúng tôi cam kết đưa đúng thông tin và giá cả về các sản phẩm trên Dầu Thực Vật Ép Lạnh Cao Cấp (TUKGREEN)

Giao hàng 

  1. Chúng tôi sẽ giao sản phẩm đến địa điểm mà quý khách hàng yêu cầu trong đơn đặt hàng.
  2. Quý khách có thể lựa chọn phương thức giao hàng.
  3. Chúng tôi luôn cố gắng giao hàng trong khoảng thời gian ngắn nhất, tùy vào địa điểm và phương thức giao hàng mà quý khách lựa chọn.
  4. Quý khách có thể chỉ định đối tượng nhận hàng. Tuy nhiên, quý khách phải chịu trách nhiệm khi có bất kỳ phát sinh nào sau khi hàng hóa trong đơn hàng được giao cho người chỉ định đó.