TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Chúng tôi nhất quán các bộ tiêu chuẩn chất lượng về canh tác từ vùng nguyên liệu đến quy trình sản xuất xanh và kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu ra đảm bảo các các sản phẩm nguyên chất, sạch và đạt hàm lượng dinh dưỡng tốt nhất.

TUKGREEN

NGUYÊN CHẤT

TUKGREEN

UY TÍN

TUKGREEN

CHẤT LƯỢNG

Hình ẢNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM DẦU ÓC CHÓ

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM DẦU MACCA

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM DẦU SACHI