Hạt Macca – Sỉ Số Lượng

Thành phần: 100% Hạt Macca

Xuất xứ: Việt Nam