Viên Nang Dầu Sachi

Thành phần: Dầu sachi nguyên chất 100%

Dạng: Viên nang

Xuất xứ: Việt Nam